Bez kategorii

Janos i Jego morfologiczno-kompasowy Kurs

 

Niedziela…. A Za mną następny kurs w @school.of.smiles w obecności charyzmatycznego @makojanos… W gronie tak samo realizujących swoje marzenia o funkcjonalnych, anatomicznych uśmiechach Osobach:)

Janos swoim kursem zaskoczył pewnie niejedna osobę przekazując swoją wiedzę w bardzo prosty sposób, oczywiście weryfikując później zdobyte wiadomości poprzez zadania domowe czy studenckie „odpytki” 😆 interesujecie się okluzją ? Chyba na tym spotkaniu nie może i Was zabraknąć🦷

 

Sunday…. And another course behind me at @ school.of.smiles with the charismatic @makojanos. Janos probably surprised many people with his course, he communicates his knowledge in a very simple way, of course, verifying later obtained information through homework or student "inquiries" 😆 are you interested in occlusion? I guess you cannot miss this meeting🦷

 

Sonntag…. Und hinter mir liegt der nächste Kurs bei @school.of.smiles im Beisein der charismatischen @makojanos ...

Janos hat mit seinem Kurs sicher viele überrascht, sein Wissen auf sehr einfache Weise weitergegeben, natürlich durch die Überprüfung der später durch Hausaufgaben oder Schüler-"Anfragen" gewonnenen Informationen. Interessieren Sie sich für Okklusion? Ich denke, Sie können dieses Treffen nicht verpassen